Mgr. Petr Bohuš

bývalý šéfredaktor zpravodajství ČT a redaktor portálu Modryjelen.com

Petr Bohuš vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a marketingové komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, oba obory vyučoval a přednášel na středních a vysokých školách, realizoval stovky školení pro veřejnost. Počátkem 90. let pomáhal zakládat novodobé zpravodajství a publicistiku v tehdejší Československé a později České televizi, pracoval jako šéfredaktor zpravodajství a publicistiky v Ostravě a jako šéfredaktor publicistiky v Praze. V 90. letech byl členem Správní rady Syndikátu novinářů České republiky, podílel se na vzniku jeho stanov a etického kodexu novinářů. V roce 2021 založil portál Modrý jelen, kde rozebírá pozadí toho, co se děje ve společnosti, například manipulace politiky a médií, mainstreamu, především České televize (rubrika Jelen na stopě), v rozhovorech představuje osobnosti, kteří pomáhají druhým lidem, například osobnosti z alternativních médií a opozice (Jelenovy lázně), obojí doplňuje svými postřehy a zamyšleními (Tajemství jelena). Název Modrý jelen není náhodný, ale má svoji symboliku.