Ing. Jan Skalický

bývalý ředitel vodních cest ČR

Jan Skalický se narodil v roce 1965. V Chrudimi absolvoval všeobecné gymnázium a posléze odešel studovat do Prahy elektrotechniku na ČVUT. Byl předsedou Asociace DOL (vodní cesta Dunaj – Odra – Labe) a členem předsednictva Občanské demokratické aliance. V letech 2011–2013 působil ve funkci ředitele Ředitelství vodních cest České republiky. Do veřejné sféry vstoupil v roce 2007 jako vedoucí odboru investic a správy majetku města Černošice. V roce 2006 uspěl ve volbách a byl zvolen radním městské části Praha 5 za ODS. V průběhu tohoto období zastával post místopředsedy Komise pro Územní rozvoj a byl členem Pracovní skupiny pro Územní plán. Po vypršení mandátu nastoupil na Ředitelství vodních cest ČR. Nejprve zastával pozici zástupce ředitele, záhy byl jmenován do čela této instituce. V současné době působí jako dopravní expert v občanském spolku Kudy z krize.