Ing. Ivan Noveský

expert v oblasti energetiky

Vystudoval Právnickou fakultu, obor právo na Univerzitě Komenského v Brně a fakultu stavební na ČVUT v Praze. Než začal v roce 2007 působit ve společnosti COFET, čerpal své zkušenosti na MPSV ČR – odbor financování a správy majetku, v Národním památkovém ústavu, na Úřadě pro zastupování státu ve věcech majetkových a v neposlední řadě i na Ministerstvu dopravy a spojů ČR. V roce 2001 působil v Energetickém regulačním úřadu jako zakládající ředitel sekce Kanceláře ERÚ. V roce 2002 byl ředitele odboru Kanceláře ministra na Ministerstvu dopravy a spojů ČR. V roce 2014 působil na Úřadu vlády ČR jako ředitel odboru hospodářské správy.